Төгөлдөр хуурын ганцаарчилсан сургалт

Дэлгэрэнгүй
/

Хөгжмийн ертөнц

Хөгжимтэй нөхөрлөснөөр хүүхдийн математик сэтгэхүй, сэтгэн бодох чадвар хөгждөг. 

Бидний тоглолтоос

 

Сургалтанд бүртгүүлэх